Jasna Koteska: Sanitary Enigma (book in Bulgarian, 2012)


Sanitary Enigma,
Cover (c) Jana Levieva


Author: Jasna Koteska
Book: Sanitary EnigmaLanguage: Bulgarian
Translator: Stanimir Panayotov
Date of Publication: 20 January, 2012
Pages: 320
Description: Paperback, 20 x 13, 032 kg
ISBN: 978 954 587 160 3
PDF of the first 17 pages (in Bulgarian) 
Aвтор: Ясна Котеска
Заглавие: Санитарна енигма
Серия: Етоси
Раздел: Психоанализа, Съвременна философия, Психология - исторически изследвания
Издателска къща: КХ - Критика и хуманизъм, София България
Превод от македонски: Станимир Панайотов
Година: 2012 г., с. 320
ISBN: 978 954 587 160 3
PDF of the first 17 pages (in Bulgarian)Книгата изследва проблематиката на "чистото" от културологична и психоаналитична гледна точка. Акцентира се връзката между чистота и конструиране на идентичност. Преразглежда се "субектността" чрез две нови понятия - разширен субект и агломератна психика. Късната постмодерност се представя като епоха на санитарността. Авторката преподава в университета в Скопие. Занимава се с литературна теория и психоанализа.


Links:

*Българско общество на хуманитарните издатели (БОХИ) 
*Книжарница Книгосвят
*BALKANATOLIA.com 
*КнигаБГ knigabg.eu
*КХ - Критика и Хуманизъм, издателска къща (FB) (КХ - Critique & Humanism PH)
*Национален регистър на издаваните книги в България


From: Литературен Вестник, 15-21.02. 2012, год. 21. Број 6. (in Bulgarian)

Ясна Котеска, „Санитарна енигма”, превод от македонски Станимир Панайотов, ИК „Критика и Хуманизъм”, С., 2012. 

Какво ли значат думите „Аз попивам от твоето психично”, изписани със синьо върху книгоразделителя -„дамска превръзка”, който съпровожда тази доста дръзка книга? Авторката й е Ясна Котеска – изследовател от Университета в Скопие, отдавна космополит по своята работа и места на публикациите си.  Нейната книга ще ви развълнува и може би обърка, предлагайки смела идея – че мисленето за чистото не е задължително свързано най-вече с тялото, а и със субектността, както и че вашето аз се оркестрира могъщо и неконтролируемо не просто някак „изотдолу”, от несъзнаваното, а хоризонтално, „отвън” – от констелирани предмети, с които боравите. А един ограничил се само до сериозното поглед може да отнесе тази книга към руслото на ерудираните изследвания на идентичността.
 

Post a Comment