Láska v macedónskej fantastickej poviedke by Jasna Koteska (written 1999, translated 2010) - in SlovakianJasna Koteska:
Láska v macedónskej fantastickej poviedke (K niektorým aspektom: prechod-hybris, vampirizmus, portrét-zrkadlo, l’úbostný trojuholník a kastrácia)

Published in: Romboid +, Bratislava, ročnik 44-45, 2009-2010, s. 55-72. 

Prekl. Alica Kuhilová, Stanislava Repar
Text written in 1999, translated into Slovakian in 2010


Click on picture to read.Láska p.55
Láska p. 56
Láska p. 57
Láska p.58


Láska p.59
Láska p.60
Láska p.61
Láska p.62


Láska p.63
Láska p.64
Láska p.65
Láska p.66


Láska p.67
Láska p.68
Láska p. 70
Láska p.71


Láska p.72
 

Post a Comment