Microhistory and Microanalysis - Seminar in Blagoevgrad, Bulgaria (14-16 October, 2010)
ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ИСТОРИЯ
Съвместно със Студентски изследователски семинар „Микроистория и микроанализ”, ПУ „Паисий Хилендарски” и Студентски семинар „Политики на историята в ХХІ в.”, ЮЗУ „Неофит Рилски”14-16 октомври 2010 г.
Учебен корпус 1, 401 аудитория
БлагоевградПрограма

14 октомври (четвъртък)
Социалистическото минало, документалните филми и техните истории


12:00  13:00. Прожекция на документалните филми: „Виновни няма” (1988), реж. Малина Петрова, 23 мин.  „Фермата” (1988), реж. Малина Петрова, 36 мин.
14:00 – 14:40. Прожекция на документалния филм: „Пантеон” (1988), реж. Малина Петрова, 40 мин.
14:40 – 15:40. Дискусия на тема: „Забранените филми по времето на социализма”
15:40  17:30. Разговор с режисьорите Атанас Киряков и Малина Петрова на тема: „Документалните филми от/за социализма и техните истории”


15 октомври (петък)
Социалистическото минало: парадигмата на лагера

9:30 – 12:30. Прожекция на документалния филм (в три части):  „Оцелелите. Лагерни записи” (1990), реж. Атанас Киряков
14:00 – 15:30. Дискусия на тема: „Социалистическото минало: парадигмата на лагера”
16:00 – 18:00. Интервю с Ясна Котеска на тема: “Absent Fathers” (Отсъстващите бащи)
(Превод на български език: Тодор Петков, Снежана Димитрова).


16 октомври (събота)
Public and Private During the Socialism 
(Публично и частно по времето на социализма)

9:30 –11:00. “My Father’s Dossier” (“Досието на моя баща”) Jasna Koteska, University “St. Cyril and Methodius”, Skopje, The Author of Communist Intimacy and Sanitary Enigma
11:00 – 11:30. Дискусия: “My experience with the Archives of State Security” (Моят опит с архивите на ДС) (Превод на български език: Тодор Петков, Снежана Димитрова)
12.30 – 13.45. Посещение на библиотеката на Американския университет

Участници: Ясна Котеска, Малина Петрова, Атанас Киряков, Малина Томова, Тодор Петков, Димитър Божков, Антоанета Колева, Снежана Димитрова, Светлана Събева, Нина Николова, Диана Велева, студенти по социология, ПУ „Паисий Хилендарски” и студенти по история и телевизионно и киноизкуство, ЮЗУ „Неофит Рилски”.


Picture on top: snapshot from the documentary Closed by Prescription (2008) by Malina Petrova.

 

Post a Comment