Intimist - Jasna Koteska

Title: Intimist
Author: Jasna Koteska
Publisher: Drustvo Apokalipsa, Ljubljana
2008, 214 pages
Language: Slovene
Translator: Namita Subiotto
Released: August, 2008
ISBN: 978-961-6644-30-3
Jasna Koteska v širokem spektru najrazličnejših provokativnih tem: od ohridskih vicev do hrvaških lezbijk, od Kafke do Sadama, od seksa v socijalizmu do histerije v kapitalizmu , v zbirki esejev Intimist analizira dramatično 20. stoletje kot svet brez intime. Človek postaja bitje, ki mu je odvzeta intima in ki ni zmožno vzpostavljanja odnosov z drugimi ljudmi. Avtorica med drugim v knjigi izpostavi naslednja vprašanja: Kako je ime zdavniku, ki zdravi rano slabe vesti in jo hkrati kruži? Kakšna je povezava med milom in fašizmom? Zakaj se vsak kolonijalni imperij najprej vzpostavi kot higienski imperij? Kakšno genialno televizijsko rešitev za cenzuriranje krvi je sodobnim televizijskim mogulom ponudil Disney? Kako sta med seboj povezani seksualnost in sanitarnost? Zakaj je problem zakonske zvestobe v kapitalizmu dosegel svoj tržni ekstrem? Zakaj ne obstaja želja, ki bi bila po meri kulture? Ali ni zahteva po zagotovljenem znanstvenem statusu knjizevnih proučevanj morda eden od vzrokov za “smrt” literaturne vede kot discipline? Knjiga je naslovljena po zadnjem eseju, v katerem je prikazana komunistična usoda avtoričinega očeta, makedonskega pesnika Jovana Koteskega (1932-2001), ki je bil šestinštirideset let svojega devetinšestdesetletnega življenja predmet policiskega nadzora v Titovi Jugoslaviji. Negov policijski dosje je bil voden pod šifro Intimist.

NAMITA SUBIOTTOJasna Koteska - Intimst (eseji)
prevedla Namita Subiotto
Drustvo Apokalipsa, Ljubljana 2008, 214 str.
ISBN: 978-961-6644-30-3

Avtorski izbor iz dosedanjih knjig objavljenih med leti 2006-2008.


KAZALO
1. Očetje in sinovi..................6
2. Terorizem.........................24
3. Infantilna ljubezen...............42
4. Sanitarna era.....................64
5. Slaba vest........................82
6. Rojstvo modernega mesta...........94
7. Montaža emocij....................116
8. Buržoazna hierarhija telesa.......140
9. Seksualnost in sanitarnost........158
10. Nietzsche v javni knjižnici......172
11. Intimist.........................190


Книгата е авторски избор од текстовите и книгите објавени меѓу 2006 и 2008 година.
© Slovene edition: Društvo Apokalipsa
© Translation: Namita Subiotto
© Design: Eva Kovačevičová-Fudala

 

Post a Comment